ICT Waarborg

Als gecertificeerd deelnemer bij ICT Waarborg bieden we u de volgende zekerheden.

  1. Overname van aansprakelijkheid
  2. Geschilbehandeling
  3. Nakomingsgarantie
  4. Algemene voorwaarden op maat
  5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen
  6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement
  7. Zekerheid bij einde bedrijf